Tatry Słowackie - szlaki zamknięte na zimę

www.tatry.turystyka-gorska.pl

 Zamykane s± szlaki powyżej schronisk i Magistrali tatrzańskiej. Zakaz nie obejmuje doj¶cia do:
- Schroniska nad Zielonym Stawem KieĽmarskim
- Schroniska przy Popradzkim Stawie
- Schroniska Téryiego
- Zbójnickiego Schroniska
- Schroniska pod Szarotk± (Chata Plesnivec)
- hotelu górskiego ¦l±ski Dom.
Nie można natomiast doj¶ć do Chaty pod Rysami, która w okrsie zimowym jest zamknięta.

Wszystkie sezonowe zamknięcia szlaków oznaczone s± na ustawionych przy szlakach tablicach informacyjnych.

Lista szlaków w Tatrach Słowackich, które od dnia 1 listopada do 15 czerwca wł±cznie s± zamknięte:

1. Dolina Białej Wody (Bielovodská dolina) od polany Biała Woda - szlak niebieski
2. Dolina Jaworowa (Javorová dolina) od rozwidlenia pod Muraniem - szlak zielony
3. Koperszady Zadnie (Zadné Meďodoly) od le¶niczówki pod Muraniem - szlak niebieski
4. Monkova dolina - Siroke sedlo do Przełęczy pod Kop± (Kopske sedlo) - szlak zielony (¶cieżka edukacyjna).
5. Przełęcz pod Kop± (Kopské sedlo) od Wielkiego Białego Stawu (Velké Biele pleso) - szlak niebieski
6. Jagnięcy szczyt (Jahnaci stit) od Zielonego Stawu (Zelené Pleso) - szlak żółty
7. Rakuska Czuba (Veµká Svistovka) od Zielonego Stawu - szlak czerwony
8. Rakuska Czuba (Veµká Svistovka) od Huncovskej vyhliadki - szlak czerwony
9. Dolina Zimnej Wody (Malá Studená dolina) od Schroniska Téry'ego - szlak zielony i żółty
10. Dolina Starole¶na (Veµká Studená dolina) od Zbójnickiej Chaty - szlak niebieski i żółty
11. Sławkowski Szczyt (Slavkovský ątít) od Slavkovskej vyhliadki - w przypadku gdy szlak jest pokryty ¶niegiem - szlak niebieski
12. Dolina Wielicka (Velická dolina) od Wielickiego Stawu - szlak zielony
13. Rysy od rozwidlenia przy Żabim Potoku - szlak czerwony
14. Dolina Mięguszowiecka (Mengusovská dolina) od rozwidlenia przy Żabim potoku - szlak niebieski
15. Magistrala Tatrzańska od ¦l±skigo domu do Popradzkiego Stawu (Popradské pleso) - w przypadku gdy szlak jest pokryty ¶niegiem - szlak czerwony
16. Dolina Młynicka (Mlynická dolina) od wodospadu Skok - szlak żółty
17. Dolina Furkotna (Furkotská dolina) od Magistrali Tatrzańskiej - szlak żółty
18. Dolina Furkotna (Furkotská dolina) od Chaty na Solisku - szlak niebieski
19. Krywań (Kriváň) od rozwidlenia przy Jamskim Stawie (Jamské pleso) - szlak niebieski
20. Krywań (Kriváň) od le¶niczówki Trzy Studniczki (Tri Studničky) - szlak zielony
21. Dolina Koprowa (Kôprová dolina) od wodospadu Andreja Kme»a - szlak niebieski


22. Dolina Cicha (Tichá dolina) od chatki Tábor - szlak żółty
23. Dolina Kamienista (Kamenistá dolina) od salaąiska na Pyąné sedlo - szlak niebieski
24. Dolina Bystra (Bystrá dolina) od poµany pod Kotlovou na Bystrú - szlak żółty
25. Dolina Raczkowa (Račková dolina) od Prostredné w kierunku Starorobociańskiej Przełęczy (Račkovo sedlo) - szlak żółty, w kierunku Liliowego Karbu (słowowackie Gáborovo sedlo) - szlak zielony, w kierunku Banistej Przełęczy (Bystré sedlo) - szlak niebieski
26. Od uj¶cia Doliny Jamnickiej (Jamnícka dolina) przez Otargańce (Otrhance) - szlak zielony, i na Jamnick± Przełęcz (Jamnické sedlo) - szlak niebieski
27. Od Klinovaté na Baraniec (Baranec) - szlak zielony
28. Od uj¶cia Doliny Żarskiej (®iarska dolina), od górnej granicy lasu w kierunku Barańca (Baranec) - szlak żółty
29. Dolina Żarska (®iarska dolina) od ®iarskej chaty na Żarsk± Przełęcz (®iarske sedlo) - szlak zielony, na Smutn± Przełęcz (Smutné sedlo) - szlak niebieski, na Jałowieck± Przełęcz (Jalovecké sedlo) - szlak zielony
30. Dolina Jałowiecka (Jalovecká dolina) od rozwidlenia na Salatyński Wierch (Salatin) - szlak zielony i na Banikowsk± Przełęcz (Baníkovské sedlo) - szlak niebieski
31. Głowna grań Tatr Zachodnich od Huciańskiej Przełęczy (Hutianske sedlo) do Pyszniańskiej Przełęczy (Pyąné sedlo) - szlak czerwony
32. Dolina Smutna (Smutná dolina) od «atliakove Pliesko w kierunku Smutnej Przełęczy (Smutné sedlo) - szlak niebieski i w kierunku Przełęczy Zabrat (sedlo Zábra») - szlak zielony
33. Spalony Żleb (Spálený ľµab ) od końca stoku narciarskigo w kierunku Brestowej (Brestová) - szlak niebieski
34. Dolina Spalona (Spálená dolina) od rozwidlenia nad wodospadem w kierunku Rohackich Stawów (Roháčske plesá) - szlak niebieski, i w kierunku Banikowskiej Przełęczy (Baníkovske sedlo) - szlak żółty
35. Dolina Łatana (Látaná dolina) od rozwidlenia w kierunku Grzesia (Lúčna) - szlak zielony, i w kierunki Przełęczy Zabrat (sedlo Zábra») - szlak żółty
36. Dolina Bobrowiecka (Bobrovecká dolina) od rozwidlenia pod Umarł± Kopk± w kierunku Bobrowieckiej Przełęczy (Bobrovecké sedlo ) - szlak niebieski
37. Dolina Juraniowa (Juráňova dolina) - szlak czerwony

Od 1 stycznia do 15 czerwca jest zamknięty szlak na Symboliczny Cmentarz ofiar Tatr pod Osterw± (Symbolický cintorín pod Ostrvou) - szlak żółty