Dolina Białego - położona blisko centrum Zakopanego dolinka reglowa. Dnem doliny płynie Biały Potok który tworzy małe wodospady i kaskady

Dolina Bystrej - w dolinie leżą Kuźnice z dolną stacją kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Maja tu swój początek szlaki na Halę Kondratową, Nosal czy do Doliny Gąsienicowej. Dnem doliny płynie Bystra która wypływa ze znajdującego się w górnej części doliny wywietrzyska.

Dolina Chochołowska- Tatry Zachodnie - największa dolina Tatr Polskich, nazwa pochodzi do wsi Chochołów, dnem doliny płynie Chochołowski Potok. W górnej części Dolina Chochołowska rozdziela się na Starorobociańską Dolinę, Dolinę Jarząbczą oraz Dolinę Chochołowską Wyżnią. Z Doliny Chochołowskiej odchodzą m.in. szlaki na Grzesia, Wołowiec, Trzydniowiański Wierch, Starorobociański Wierch. Na Polanie Chochołowskiej znajduje się schronisko.

Dolina Gąsienicowa - rozdziela się na dwie części przedzielone granią Kościelca: zachodnią z licznymi stawami (Zielony Staw) i wschodnią z Czarnym Stawem Gąsienicowym. Łąki i pastwiska znajdujące się w dolinie noszą nazwę Hali Gąsienicowej. Przez dolinę biegnie granica między Tatrami Zachodnimi a Wysokimi. Znajdujące się na Hali Gąsienicowej schronisko "Murowaniec" jest punktem wypadowym na otaczające dolinę szczyty i przełęcze m.in. Kościelec, Świnica oraz na Orlą Perć z Zawratem, Kozią Przełęczą, Kozim Wierchem i Granatami.

Dolina Jarząbcza - górna odnoga Doliny Chochołowskiej

Dolina Jaworzynka - prowadzi tędy żółty szlak do Doliny Gąsienicowej

Dolina Kondratowa - z doliny prowadzą szlaki przez Przełęcz Kondracką na Giewont i na Przełęcz pod Kopą Kondracką. Na Hali Kondratowej znajduje się schronisko

Dolina Kościeliska - druga pod względem wielkości, dnem płynie Kościeliski Potok, w otoczeniu doliny znajduje się wiele jaskiń m.in. Jaskinia Mroźna, Jaskinia Raptawicka i Jaskinia Mylna. Z doliny odchodzą szlaki na Ciemniak, Polanę Stoły, do Wąwozu Kraków i do Stawu Smreczyńskiego. Na Hali Ornak znajduje się schronisko.

Dolina ku Dziurze - w dolinie znajduje się najbliżej położona od Zakopanego jaskinia Dziura

Dolina Lejowa - największa z dolin reglowych. Prowadzi nią żółty szlak do Ścieżki nad Reglami

Dolina Małej Łąki - prowadzi nią żółty szlak na Przełęcz Kondracką

Dolina Miętusia - boczna odnoga Doliny Kościeliskiej, prowadzi nią Ścieżka nad Reglami oraz niebieski szlak na Małołączniak

Dolina Pańszczyca - dolina sięga pod Przełęcz Krzyżne, z jednej strony ograniczona zboczami Koszystej, z drugiej Żółtej Turni. W dolnej części wśród lasów na Polanie Pańszczycy pozostałości zabytkowych szałasów

Dolina Pięciu Stawów Polskich - znajdujące się tam pięć stawów to: Wielki Staw Polski, Czarny staw Polski, Przedni staw Polski, Zadni Staw Polski i Mały Staw Polski. Z doliny prowadzą szlaki na Zawrat, Kozi Wierch, Kozią Przełęcz, Krzyżne, Szpiglasową Przełęcz oraz przez Świstówkę i Kępę do Morskiego Oka. W dolinie znajduje się najwyżej położone schronisko w Tatrach Polskich

Dolina Roztoki - dolina pomiędzy grzbietami Wołoszyna i Opalonego. Dnem płynie biorący swój początek z wód Wielkiej Siklawy opadającej z Wielkiego Stawu Polskiego Potok Roztoka. Przez dolinę Roztoka prowadzi zielony szlak do doliny Pięciu Stawów Polskich. 10 min. drogi od Wodogrzmotów Mickiewicza znajduje się Schronisko na Polanie Roztoka

Dolina Rybiego Potoku - sięga aż pod Czarny Staw pod Rysami. Dnem doliny prowadzi najruchliwszy szlak w Tatrach Polskich prowadzący nad Morskie Oko gdzie znajdują się dwa schroniska Nowe i Stare. Z przed Nowego Schroniska zaczynają się szlaki na Szpiglasową Przełęcz (Ceprostrada) i Wrota Chałubińskiego oraz szlaki na Rysy i Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem

Dolina Starorobociańska - górna odnoga Doliny Chochołowskiej. Prowadzi nią czarny szlak na Przełęcz Siwą

Dolina Strążyska - dolina sięga po północną ścianę Giewontu, dnem płynie Strążyski Potok, w górnej części na Polanie Strążyska znajduje się bufet, 10 min. drogi od polany znajduje się Wodospad Siklawica

Dolina Suchej Wody - dnem doliny prowadzi droga dojazdowa do Murowańca, przebiega tędy granica między Tatrami Wysokimi a Zachodnimi

Dolina Tomanowa - rozciąga się od Doliny Kościeliskiej po Tomanową Przełęcz, w dolnej części doliny płynie Tomanowy Potok, w górnej znajduje się Niżnia i Wyżnia Polana Tomanowa

Dolina Waksmundzka - górna część doliny wciśnięta pomiędzy Wołoszyn i Koszystą

Dolina za Bramką - krótka dolinka reglowa

Dolinka za Mnichem - prowadzi tędy szlak na Wrota Chałubińskiego. Na dnie dolinki znajduje się okresowy Stawek Staszica

Wyżnia Dolina Chochołowska - górna odnoga Doliny Chochołowskiej. Prowadzi nią zielony szlak na Wołowiec lub Rakoń


  |  Dolina Białego   |  Dolina Strążyska   |  Dolina Kościeliska   |  Kościelec   |  Przełęcz Krzyżne   |  Szpiglasowa Przełęcz   |  Morskie Oko   |  Nosal  |
|  Gęsia Szyja   |  Małołączniak   |  Czerwone Wierchy   |  Zawrat-Świnica   |  Rysy   |  Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem   |  Orla Perć  |
|  Dolina Chochołowska  |   Siwy Wierch  |   Baraniec  |   Bystra  |   Skrajne Solisko  |   Jagnięcy Szczyt  |   Czerwona Ławka  |   Krywań  |
|  Koprowy Wierch  |   Bystra Ławka  |   Mała Wysoka - Rohatka  |   Dolina ku Dziurze  |   Kozi Wierch  |