Wszystkie te opisane trasy przebyłem sam. Więc stopień trudności oceniłem według własnej kondycji i umiejętności. Różnice między stopniami trudności są też niekiedy dość płynne lub na granicy pomiędzy jednym a drugim stopniem, dlatego czasem nie można się sztywno trzymać tych podziałów. Są one bardziej poglądowe. Dodatkowo trudności danej wycieczki mogą się zmieniać w zależności od warunków pogodowych.
 Wycieczki łatwe to takie gdzie nie ma trudnych technicznie elementów takich jak: drabinki, łańcuchy czy elementy wspinaczki lub fragmenty szlaku np. z łańcuchami są łatwe do pokonania. Mogą tam jednak być męczące podejścia, wymagają więc przynajmniej minimum przygotowania kondycyjnego (jeżeli ktoś uprawia jakiś sport, choćby rekreacyjnie to nie będzie miał problemów). Większość z tych wycieczek nadaje się jednak dla początkujących turystów. Jeśli ktoś się nie czuje na siłach, zawsze pozostają naprawdę łatwe szlaki w niektórych dolinach i spacery w Dolinkach Reglowych.
 Natomiast wycieczki trudniejsze poza kondycją fizyczną wymagają czasami umiejętności pokonywania drabinek, łańcuchów, zawierają małe elementy wspinaczki. Wymagają też czasami odporności na lęk przed przepaściami.
 Wycieczki trudne przeznaczone są raczej dla tych, którzy mają już pewne doświadczenie. Potrafią się powspinać przy użyciu rąk i łańcuchów. Przepaście nie robią na nich wrażenia i mają dobrą kondycję fizyczną.
Podział wycieczek i szlaków w Tatrach na takie dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych:

   - Wycieczki łatwe
   - Wycieczki trudniejsze
   - Wycieczki trudne
 

Wycieczki łatwe

Wycieczki trudniejsze

Wycieczki trudne