15 grudnia 2023 roku wszedł w życie nowy regulamin TANAP. Na stronie TPN jest do pobrania jego wersja w języku polskim: regulamin TANAP
Na Słowacji zamykane są szlaki powyżej schronisk i Magistrali Tatrzańskiej. Zakaz nie obejmuje dojścia do:
- Schroniska nad Zielonym Stawem Kieźmarskim
- Schroniska przy Popradzkim Stawie
- Schroniska Téryiego
- Zbójnickiego Schroniska
- Schroniska pod Szarotką (Chata Plesnivec)
- hotelu górskiego Śląski Dom.
Nie można natomiast dojść do Chaty pod Rysami, która w okrsie zimowym jest zamknięta.
Otwarcie szlaków następuje po 30 kwietnia i 31 maja.

Wszystkie sezonowe zamknięcia szlaków oznaczone są na ustawionych przy szlakach tablicach informacyjnych.

Tablica Tatry Słowackie (TANAP) zamknięte szlaki zimą

Lista szlaków w Tatrach Słowackich, które od dnia 1 listopada do 31 maja włącznie są zamknięte:

1. Bielovodská dolina – niebieski szlak od leśniczówki w Dolinie Białej Wody do przełęczy Prielom
2. Javorová dolina – zielony szlak od rozdroża Pod Muráňom do Sedielka
3. Zadné Meďodoly – niebieski szlak od leśniczówki pod Muráňom do przełęczy Kopské sedlo równolegle ze ścieżką edukacyjną oznaczoną kolorem zielonym Zadné Meďodoly od leśniczówki pod Muráňom do przełęczy Kopské sedlo
4. Monkova dolina – czerwony szlak od rozdroża Monkova dolina przez przełęcz Široké sedlo do przełęczy Kopské sedlo równolegle ze ścieżką edukacyjną oznaczoną kolorem zielonym od rozdroża Monkova dolina przez przełęcz Široké sedlo do przełęczy Kopské sedlo
5. Kopské sedlo - niebieski szlak od stawu Veľké Biele pleso do przełęczy Kopské sedlo równolegle z czerwonym szlakiem od stawu Veľké Biele pleso do przełęczy Kopské sedlo
6. Jahňací štít - żółty szlak od stawu Zelené pleso na szczyt Jahňací štít
7. Sedlo pod Veľkou Svišťovkou - czerwony szlak od stawu Zelené pleso do przełęczy Sedlo pod Svišťovkou i czerwony szlak od obserwatorium Hvezdáreň SAV do przełęczy Sedlo pod Svišťovkou
8. Malá Studená dolina - zielony szlak od schroniska Téryho chata przez rozdroże Pod Sedielkom do przełęczy Sedielko i żółty szlak od schroniska Téryho chata przez rozdroże Pod Sedielkom, przełęcz Priečne sedlo po schronisko Zbojnícka chata
9. Veľká Studená dolina - żółty szlak od schroniska Zbojnícka chata do przełęczy Priečne sedlo i niebieski szlak od schroniska Zbojnícka chata do przełęczy Prielom
10. Slavkovský štít - niebieski szlak od punktu widokowego Slavkovská vyhliadka na szczyt Slavkovský štít
11. Velická dolina - zielony szlak od stawu Velické pleso przez przełęcz Poľský Hrebeň po rozdroże z niebieskim szlakiem turystycznym nad stawem Zamrznuté pleso i żółty szlak od przełęczy Poľský Hrebeň na szczyt Východná Vysoká
12. Velická dolina, Batizovská dolina, Štôlska dolina, Megusovská dolina - czerwony szlak od schroniska Sliezsky dom przez Batizovské pleso, Sedlo pod Ostrvou po rozdroże nad stawem Popradské pleso równolegle z żółtym szlakiem od stawu Batizovské pleso po skręt na Vyšné Hágy
13. Mengusovská dolina - niebieski szlak od rozdroża Nad Žabím potokom przez Hincovo pleso do przełęczy Vyšné Kôprovské sedlo, czerwony szlak do przełęczy Vyšné Kôprovské sedlo na Kôprovský štít i czerwony szlak od rozdroża Nad Žabím potokom przez schronisko Chata pod Rysmi i przełęcz Váha na szczyt Rysy
14. Mengusovská dolina - czerwony szlak od rozdroża Trigan po rozdroże nad Popradským plesom równolegle z zieloną ścieżką dydaktyczną Ścieżka przez las między Stawem i stawem (Cesta lesom medzi Plesom a plesom) od rozdroża Trigan po rozdroże nad Popradským plesom;
15. Mlynická dolina - żółty szlak od wodospadu Skok do przełęczy Bystrá lávka
16. Furkotská dolina - żółty szlak od rozdroża Pod Furkotskou dolinou na Tatrzańskiej Magistrali przez Škutnastą polanę do przełęczy Bystrá lávka i niebieski szlak od Škutnastej poľany przez schronisko Chata pod Soliskom aż po rozdroże przy stacji benzynowej w rejonie Jeziora Szczyrbskiego
17. Kriváň - niebieski szlak od rozdroża przy stawie Jamské pleso przez rozdroże Krivánsky žľab na szczyt Kriváň i zielony szlak od leśniczówki Tri Studničky po rozdroże Krivánsky žľab
18. Kôprová dolina - niebieski szlak od wodospadu Kmeťov vodopád przez rozdroże Hlinská dolina ústie do przełęczy Vyšné Kôprovské sedlo, zielony szlak od rozdroża Hlinská dolina ústie przez rozdroże Pod Temnými smrečinami do przełęczy Závory i czerwony szlak od rozdroża Pod Temnými smrečinami po Nižné Temnosmrečinské pleso

Tatry Wysokie i Bielskie - mapa Tatry Słowackie otwarte i zamknięte szlaki zimą
Mapa Tatry Wysokie i Tatry Bielskie - z zaznaczonymi zamkniętymi i otwartymi zimą szlakami


19. Tichá dolina - żółty szlak od rozdroża w lokalizacji Liptovský košiar do przełęczy Suché sedlo i czerwony szlak od rozdroża w lokalizacji Liptovský košiar przez przełęcz Závory do przełęczy Hladké sedlo
20. Kamenistá dolina - niebieski szlak od lokalizacji salašisko po przełęcz Pyšné sedlo
21. Bystrá dolina - żółty szlak od rozdroża Rázcestie pod Bystrou na szczyt Bystrá
22. Račkova dolina - żółty szlak od lokalizacji Prostredné przez rozdroże Pod Klinom do przełęczy Račkovo sedlo, niebieski szlak od rozdroża Pod Klinom przez rozdroże Gáborov zadok i Bystré sedlo na szczyt Bystrá i zielony szlak od rozdroża Gáborov zadok do przełęczy Gáborovo sedlo
23. Otrhance - zielony szlak od rozdroża Jamníckej i Račkovej doliny przez Nižný Ostredok, Nižną Magurę, Ostredok, Vyšną Magurę, Jakubinę na szczyt Hrubý vrch
24. Jamnícka dolina - niebieski szlak od rozdroża Pod Smrekom przez rozdroże Pod Hrubým vrchom do przełęczy Jamnícke sedlo, zielony szlak od rozdroża Pod Hrubým vrchom po granicę państwa na Hrubym vrchu i zielony szlak od rozdroża Pod Smrekom do przełęczy Žiarske sedlo
25. Baranec - zielony szlak od Schroniska Orešnica przez Klinovaté na szczyt Baranec
26. Holý vrch - niebieski szlak od rozdroża Pod Holým vrchom na szczyt Holý vrch
27. Žiarska dolina - zielony szlak od schroniska Žiarska chata przez przełęcz Jalovecké sedlo i Príslop na szczyt Baníkov i niebieski szlak od rozdroża Pod Homôľkou do przełęczy Smutné sedlo
28. Jalovecká dolina (Parichvost, Hlboká dolina, Bobrovecká dolina) - niebieski szlak od rozdroża Pod Lyscom przez rozdroże Parichvost do przełęczy Baníkovské sedlo, zielony szlak od rozdroża Pod Lyscom przez rozdroże Parichvost na szczyt Salatín i żółty szlak od rozdroża Pod Lyscom do przełęczy Pálenica
29. Sivý vrch - zielony szlak od przełęczy Predúvratie przez Veľką kopę i Ostrą na szczyt Sivý vrch
30. Główna grań Tatr Zachodnich w obie strony- czerwony szlak od przełęczy Hutianske sedlo przez Sivý vrch, Brestovą, Salatín, Spáleną, Baníkov, Hrubą kopę, Plačlivé, Ostrý Roháč, Volovec, Hrubý vrch, Končistą, Klin po przełęcz Pyšné sedlo
31. Sedlo Pálenica - żółty szlak od lokalizacji Pribisko – Zadný Ivanov przez Ostrý grúň i Kozinec do Przełęczy Pálenica
32. Brestová - niebieski szlak od dolnej stacji wyciągu krzesełkowego w ośrodku narciarskim Roháče - Spálená przez Spálený žľab, Predný Salatín i rozdroże Predný Salatín hrebeň na szczyt Brestová
33. Rozdroże Predný Salatín hrebeň - zielony szlak od górnej stacji wyciągu krzesełkowego w ośrodku narciarskim Roháče – Spálená do skrzyżowania z niebieskim szlakiem
34. Zelená dolina - niebieski szlak od wodospadu Roháčsky vodopád przez rozdroże Pod Predným zeleným przez Rozdroże pod Troma kopami po stawy Roháčske plesá, zielony szlak od stawów Roháčske plesá przez Rozdroże pod Troma kopami i Rozdroże pod Hrubou kopou do przełęczy Baníkovské sedlo i na Baníkov, żółty szlak od wodospadu Roháčsky vodopád przez rozdroże Pod Predným zeleným przez Rozdroże pod Hrubou kopou do przełęczy Baníkovské sedlo, ścieżka dydaktyczna Roháčske plesá od Ťatliakovej chaty po Roháčske plesá
35. Smutná dolina - niebieski szlak od Ťatliakovho plieska przez rozdroże Smutná dolina do przełęczy Smutné sedlo, zielony szlak od Ťatliakovho plieska po Roháčske plesá
36. Smutná dolina, Látaná dolina - niebieski szlak od przełęczy Jamnícke sedlo przez Volovec, Rákoň, Dlhý Úplaz po szczyt Lúčna
37. Przełęcz Zábrať - zielony szlak od Ťatliakovho plieska do przełęczy Zábrať - skrzyżowanie z żółtym szlakiem
38. Látaná dolina - żółty szlak od rozdroża Látaná dolina przez rozdroże Zadná Látaná przez przełęcz Zábrať na szczyt Rákoň i zielony szlak od rozdroża Zadná Látaná na szczyt Lúčna
39. Lúčna - zielony szlak od lokalizacji Zverovka - Pučatinná poľana przez przełęcz Sedlo pod Osobitou, Kasne i Roh na szczyt Lúčna
40. Bobrovecká dolina - niebieski szlak od rozdroża Pod Umrlou do przełęczy Bobrovecké sedlo

Zamknięcie od 1 listopada do 30 kwietnia:
41. Juráňova dolina - czerwony szlak od lokalizacji Juráňova dolina – ústie, przez przełęcz Umrlá po rozdroże Pod Umrlou równolegle ze ścieżką dydaktyczną

Tatry Zachodnie - mapa Tatry Słowackie otwarte i zamknięte szlaki zimą
Mapa Tatry Zachodnie - z zaznaczonymi zamkniętymi i otwartymi zimą szlakami

Od 15 grudnia do 30 kwietnia:
42. Mengusovská dolina - Symboliczny cmentarz pod Osterwą - żółty szlak w obu kierunkach na odcinku rozdroże Popradská poľana aż po Popradské pleso.


Szlaki zamykane w Tatrach Polskich TPN

Tatrzański Park Narodowy w związku z ochroną przyrody od 1 grudnia do 15 maja zamyka zimą:
- szlak zielony - na Czerwone Wierchy od Doliny Tomanowej do Chudej Przełączki
- szlak niebieski - Morskie Oko - Kępa - Świstówka - Dolina Pięciu Stawów Polskich
- szlak czerwony - na Giewont od Przełęczy w Grzybowcu do Przełęczy Kondrackiej Wyżniej


  |  Dolina Białego   |  Dolina Strążyska   |  Dolina Kościeliska   |  Kościelec   |  Przełęcz Krzyżne   |  Szpiglasowa Przełęcz   |  Morskie Oko   |  Nosal  |
|  Gęsia Szyja   |  Małołączniak   |  Czerwone Wierchy   |  Zawrat-Świnica   |  Rysy   |  Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem   |  Orla Perć  |
|  Dolina Chochołowska  |   Siwy Wierch  |   Baraniec  |   Bystra  |   Skrajne Solisko  |   Jagnięcy Szczyt  |   Czerwona Ławka  |   Krywań  |
|  Koprowy Wierch  |   Bystra Ławka  |   Mała Wysoka - Rohatka  |   Dolina ku Dziurze  |   Kozi Wierch  |